وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

بخشنامه جدید نظام وظیفه در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان فاقد کارت پایان خدمت

بخشنامه جدید نظام وظیفه در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان فاقد کارت پایان خدمت :

دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند،در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی نظام وظیفه استفاده نمایند.

برابر تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل ، دانشگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از پایان سنوات اولیه تحصیلی نسبت به درخواست سنوات ارفاقی مشمولان مراتب را به دفتر پلیس ۱۰ اعلام نمایند. علی هذا در جهت مساعدت به دانشجویان و استفاده تمامی واجدین شرایط برخورداری از سنوات ارفاقی مقرر گردید، در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه مبنی بر ادامه تحصیل دانشجو ، امکان ثبت درخواست سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از اتمام سنوات تحصیلی اولیه توسط دفاتر پلیس ۱۰ انجام گردد.در صورت عدم ثبت درخواست سنوات ارفاقی در مدت فوق ،،  سامانه مجاز به پذیرش و ثبت درخواست های مورد نظر نبوده و بنابراین به هیچ وجه سنوات ارفاقی به مشمول تعلق نخواهد گرفت.

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ، به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند، لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله‌ای می توانند از ترم اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند:

-کاردانی  و کارشناسی ناپیوسته  : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۵۰ واحد باشد.
-کارشناسی پیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۰۰ واحد باشد.
-کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۸  باشد.

-صدور مجوز ادامه تحصیل درترم دوم سنوات ارفاقی صرفا مشروط به این است که دانشجو تمامی واحدهای درسی (اعم از واحدهای نظری، عملی و یا پایان نامه و…) را انتخاب نموده و امکان فراغت از تحصیل در این ترم فراهم باشد .در صورت تحقق این شرط دانشگاه مجاز است مجدداً با تکمیل فرم درخواست سنوات ارفاقی ، مشمول را جهت درخواست ترم دوم سنوات ارفاقی به دفتر پلیس + ۱۰ ارجاع دهد.درغیر این صورت مجوز ترم دوم سنوات ارفاقی صادر نمی گردد.

⏰این ضوابط از مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ لازم الاجرا می باشد.

*تذکرات موسسه به دانشجویانی که مشمول بخشنامه فوق می شوند :

دانشجویانی که  با توجه به سنوات تحصیلی، تاریخ  معافیت تحصیلی آنها به اتمام رسیده است با توجه به بند ۲ بخشنامه هرچه سریعتر جهت تمدید  سنوات به بایگانی مراجعه نمایند . عواقب آموزشی ناشی از عدم مراجعه بر عهده شخص دانشجو می باشد .
با توجه به یند ۳ بخشنامه حداقل واحد گذرانده جهت تمدید سنوات باید رعایت شود در غیر اینصورت معافیت تحصیلی آنها از طرف نظام وظیفه تمدید نخواهد شد :
-مقطع کاردانی  و کارشناسی ناپیوسته  : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۵۰ واحد باشد.
-مقطع کارشناسی پیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۰۰ واحد باشد.
-مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۸  باشد.

تذکر مهم :  دانشجویان  در طول دوره سنوات تحصیلی  جهت تمدید سنوات شرط  تعداد واحدهای درسی گذرانده شده را در نظر داشته باشند و نسبت به گذراندن دروس  اخذ شده  در طول ترم  کوشا باشند .

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی