وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته

به استناد ماده ۳ بند ۳ آیین نامه سامان دهی وظایف و اختیارات کمسیون های خاص دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و دوره پیش دانشگاهی، متقاضیان ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مؤسسه آموزش عالی صفاهان که از مدرک دیپلم فنی یا پیش دانشگاهی حداکثر ۳ درس باقی مانده دارند می توانند جهت حضور در ترم مهرماه اقدام به ثبت نام نمایند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی