وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی با آقای عاطفیان

آقای عاطفیان  روز چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱ برای تحویل نهایی پروژه و کارآموزی در دفتر اساتید ساختمان ۲ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی