وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم تبریزی زاده

خانم تبریزی زاده جهت پاسخگویی به اعتراضات روز شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰-۹ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی