وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم مجیدی نژاد

خانم مجیدی نژاد جهت پاسخگویی به اعتراضات روز یکشنبه ۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳:۴۵ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی