وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس پروژه پایانی با آقای کفایی(گروه کامپیوتر)

آقای کفایی(گروه کامپیوتر) جهت رسیدگی و تحویل پروژه پایانی دانشجویان روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.حضور دانشجویان الزامی می باشد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی