وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم جمالی

فایل تمرین های فصل دوم

فایل تمرین های فصل سوم

مهلت ارسال جواب تمرین ها تا ۹۵/۱۰/۳۰ به ایمیل زیر می باشد.
m.jamali367@gmail.com

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی