وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم بهاره شاهنگیان

خانم بهاره شاهنگیان روز شنبه ۹۵/۱۰/۲۵ ساعت ٨:٣٠ تا ٩:٣٠ جهت رسیدگی به اعتراضات درس مباحث ویژه و همچنین مراجعه نهایی دانشجویان پروژه و کارآموزی در اتاق اساتید ساختمان ٢ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی