وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس ریاضی مهندسی با آقای پناهی پور

آقای پناهی پور جهت پاسخگویی به اعتراضات درس ریاضی مهندسی روز پنجشنبه ۹۵/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳-۱۱ در دفتر گروه حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی