وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس سخت افزار کامپیوتر(۲) با خانم عموزادی

خانم عموزادی جهت پاسخگویی به اعتراضات درس سخت افزارکامپیوتر(۲)روز شنبه مورخ۹۵/۱۰/۲۵ساعت۱۴-۱۳در دفتر گروه حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی