وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم هاشمی(گروه کامپیوتر)

خانم هاشمی جهت پاسخگویی به اعتراضات دروس ساختمان داده- هوش مصنوعی روز یکشنبه مورخ۹۵/۱۰/۲۶ساعت۱۰-۸در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی