وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس با آقای اسماعیلی

آقای اسماعیلی جهت پاسخگویی به اعتراضات درس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۹-۸ در دفتر اساتید ساختمان ۲ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی