وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم بیگی ریزی

خانم بیگی ریزی جهت پاسخگویی به اعتراضات دروس ریاضیات و آمار – ریاضی گسسته روز شنبه ۹۵/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰-۹ در دفتر اساتید ساختمان ۲ حضورخواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی