وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

روز سه شنبه ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ تعطیل عمومی

کلیه امتحانات روز سه شنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵  در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد .

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی