وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم رهنما

خانم رهنما جهت رسیدگی به اعتراضات درس ریاضی کاربردی روز دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ساعت ۸ تا ۹ در دفتر اساتید ساختمان شماره ۲ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی