وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان آقای تیمورفر

آقای تیمورفر روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ ساعت ۹-۸ جهت رسیدگی به اعتراضات درس مدیریت تشکیلات و کارگاه و درس اصول سرپرستی در اتاق اساتید ساختمان ۴ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی