وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

همایش ها و کنفرانس ها

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه صفاهان می رساند، پیرو توافق این مؤسسه با دانشگاه اصفهان، دانشجویان در طول هر نیمسال بدون معرفی نامه و صرفاً با ارائه کارت دانشجویی به تعداد دفعات غیرمحدود وارد بخش مراجع و پایان نامه در کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان شده و با پرداخت ۵۰۰۰ تومان، که معادل ۵۰ درصد وجه برای هر ساعت بهره برداری از منابع است، استفاده نمایند. همچنین از تسهیلات ۳۰ صفحه کپی نیز با ۵۰ درصد تخفیف، یعنی هر صفحه ۷۵۰ ریال استفاده نمایند.

آخرین سیاهه نشریات نامعتبر (Black list Journals) و جعلی (Fake & hijacked Journals)

دومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا۲)

دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی:مالکیت فکری

بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران

پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها ۲۷- ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه اصفهان

cgco2017.ui.ac.ir

 

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی