وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘اخبار آموزشی’

قابل توجه دانشجویان آقای محمدیان

کلاس ایستایی کارشناسی پیوسته و ایستایی ۱ کاردانی با آقای محمدیان روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۷تشکیل نمیگردد.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم وفا روز شنبه مورخ۹۶/۰۸/۲۷ساعت۱۱-۱۰ در کلاس۵۱۱ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان خانم صفورا نوری

کلاس کلیه گروههای ریاضی پیش روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ و معادلات و محاسبات عددی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با خانم صفورا نوری تشکیل نمیگردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان ماشین ۳ و بررسی سیستم قدرت ۱ با آقای دکتر زمانی فر

کلاس ماشین ۳ و بررسی سیستم قدرت ۱ گروه بعد از ظهر  آقای دکتر زمانی فر روز چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۴ برگزار نمیشود.

قابل توجه دانشجویان گروه برق

دانشجویانی که فرم های کاراموزی خود را هنوز از بایگانی تحویل نگرفته لطفا سریعا اقدام کنند.

قابل توجه دانشجویان خانم مغروری

کلاس کارگاه مبانی الکترونیک خانم مغروری روز سه شنبه مورخ۹۶/۰۸/۲۳ ساعت۱۲-۱۴برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس کنترل صنعتی با آقای مسایلی

امتحان میانترم درس کنترل صنعتی با آقای مسایلی تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان خانم مغروری

کلاس های خانم مغروری روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۸/۲۲ برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان آقای ملکوتی خواه

کلیه گروههای آقای ملکوتی خواه روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۴ تشکیل نمیگردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه دیجیتال با خانم کچویی

کلاس ازمایشگاه دیجیتال با خانم کچویی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵ برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان درس ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم وفا

تغییر تاریخ

کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم وفا روز شنبه مورخ۹۶/۰۸/۲۰ ساعت۱۱-۱۰در کلاس۵۱۱ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس سمینار آزاد با خانم یزدانی

کلاس سمینار آزاد با خانم یزدانی  روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس معماری جهان با خانم یزدانی

امتحان میان ترم درس معماری جهان با خانم یزدانی روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۰ ساعت ۱۲:۴۵ در محوطه ساختمان ۴ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس اصول سرپرستی خانم وفا

امتحان میان ترم درس اصول سرپرستی خانم وفا روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۹/۰۶ساعت۱۲-۱۱ در کلاس۱۱۱برگزار می گردد.

ورود به سامانه آموزش

دانشجویان جهت ورود به سامانه آموزش از لینک زیر استفاده نمایند :

edu.safahan.ac.ir

جهت استفاده  از سامانه  آموزشی از  قسمت اداری، لینک ورود به سامانه را انتخاب  و  از شماره دانشجویی به عنوان کد کاربری و  کد ملی به عنوان پسورد استفاده نمائید.

هنگام ورود اطلات اولیه خواسته شده را  تکمیل نمائید.

راهنمای سامانه آموزشی:

منوی مکاتبات اداری شامل  فرم های درخواست، کارتابل نامه ، تغییر رمز عبور می باشد.

در قسمت  فرم های درخواست، دانشجو  می تواند بر حسب شرایط تحصیلی کلیه درخواست ها (گواهی اشتغال به تحصیل، تسویه حساب، مرخصی تحصیلی ، امور فارغ التحصیلی و …. )  را بصورت الکترونیکی  ثبت نمائید.

در قسمت کارتابل نامه، دانشجو می توانند کلیه درخواست ها  را  از منوی ردیابی، ارجاع هاو گردش کار پیگیری نمائید و نیازی به حضور در موسسه نمی باشد.

 دانشجو می توانند درخواست های گواهی اشتغال  خود را بعد از تایید نهایی و امضاء الکترونیک، پرینت  گرفته و تحویل سازمان درخواست کننده نمائید.  ( در صورت لزوم می توانند جهت ثبت مهر به بایگانی موسسه مراجعه نماید)

در قسمت تغییر رمز دانشجو می تواند رمز عبور خود را تغییر نماید.

در منوی امور آموزشی دانشجو می توانند بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به انجام امور انتخاب واحد و دریافت برنامه درسی اقدام نمائید.

در منوی امور آموزشی دانشجو می تواند ریزنمرات و  کارنامه  های تحصیلی خود را  در فرمت های مختلف دریافت نمائید و همچنین در زمان امتحانات پیگیر درخواست اعتراض به نمره خود باشد.

در منوی امور شهریه، نسبت به پرداخت الکترونیک شهریه و دریافت کارنامه مالی می توانید اقدام نمائید.

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک آقای اسماعیلی

کلیه گروههای درس فیزیک آقای اسماعیلی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۶ تشکیل نمیگردد.

قابل توجه دانشجویان پروژه و کاراموزی گروه برق

برای معرفی استاد داور از تاریخ ۲۰-۳۰ ابان به دفتر گروه برق مراجعه کنید. در صورت عدم انتخاب استاد داور نمره مربوط به ایشان که ۴ نمره است کسر میگردد.

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه خانم کچویی

کلاس آزمایشگاه خانم کچویی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵ برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان تمرین معماری کارشناسی ناپیوسته با خانم ناظم

کلاس تمرین معماری کارشناسی ناپیوسته با خانم ناظم روز دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۵ تشکیل نمیگردد.

قابل توجه دانشجویان خانم گندم زاده

کلاس درس فیزیک پیش با خانم گندم زاده روزهای چهارشنبه از ساعت ۹ تشکیل میگردد.

گروه های خبری
اوقات شرعی