وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘اخبار آموزشی’

قابل توجه دانشجویان آقای سادات ابراهیمی

آقای سادات ابراهیمی جهت رسیدگی به اعتراضات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم میرخانی

خانم میرخانی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ جهت رسیدگی به اعتراضات درس تنظیم شرایط محیطی۱ در موسسه حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای شاهزیدی

آقای شاهزیدی جهت رسیدگی به اعتراضات روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای ده شیخی

آقای ده شیخی روز ۳شنبه ۹۵/۱۰/۲۸ جهت رسیدگی به اعتراضات از ساعت ۸ ال ۱۰  صبح در موسسه حضور دارند.

قابل توجه دانشجویان آقای طائبی

آقای طائبی جهت رسیدگی به اعتراضات دروس زبان ماشین و اسمبلی-برنامه نویسی پیشرفته(۱) روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت  ۱۵-۱۶ در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

آقای طائبی جهت تحویل نهایی پروژه پایانی دانشجویان روز دوشنبه مورخ۹۵/۱۰/۲۷ساعت۱۶-۱۵در دفتر اساتید ساختمان(۶)حضور خواهند داشت.حضور دانشجویان الزامی می باشد.تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد.

قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار در سیستم های کنترل با خانم هراتیان

قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار در سیستم های کنترل با خانم هراتیان:
آخرین مهلت ارسال پروژه روز سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۸ میباشد و به پروژه هایی که بعد از این تاریخ ارسال شوند نمره ای تعلق نمیگیرد . ضمنا ارائه ی حضوری روز چهارشنبه ۲۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار میشود .

قابل توجه دانشجویان درس ریاضی پیش با خانم چکشی

امحان درس ریاضی پیش با خانم چکشی از اول تجزیه تا آخر جزوه می باشد.

قابل توجه دانشجویان خانم فلاح

خانم فلاح روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴-۱۳ جهت رسیدگی به اعتراضات درس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در دفتر اساتید ساختمان ۴ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم شریفی

خانم شریفی جهت رسیدگی به اعتراضات درس ایجاد بانک های اطلاعاتی  روز دوشنبه مورخ۹۵/۱۰/۲۷ساعت ۱۳:۳۰-۱۲در دفتراساتید ساختمان۶حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم عارفیان

خانم عارفیان جهت رسیدگی به اعتراضات دروس زبان ماشین واسمبلی -معماری کامپیوتر روز دوشنبه مورخ۹۵/۱۰/۲۷ساعت ۱۴-۱۲در دفتراساتید ساختمان۶حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم قربانی

خانم قربانی جهت رسیدگی به اعتراضات دروس ایمنی در برق و سیستم تلویزیون و همچنین برای رسیدگی به پروژه های دانشجویی روز سه شنبه ٩۵/١٠/٢٨ ساعت ٩-١٠:٣٠ در دفتر اساتید ساختمان ۲ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان درس پروژه و کار آموزی با آقای ابطحی

دانشجویانی که پروژه و کارآموزی با آقای ابطحی اخذ نموده اند برای  تحویل پروژه روز ۲۷ دی ماه  ساعت ۹ الی ۱۱ در اتاق اساتید ساختمان ۲ حضور یابند. لطفا فایل های پروژه اماده و تصحیح شده باشد.

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد نرم فزارهای رایانه ای با خانم کاظمی

امتحان پایان ترم کاربرد نرم فزارهای رایانه ای با خانم کاظمی روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲ برگزار می گردد:

گروه ۱ : ساعت ۹ و گروه ۲ ساعت ۱۱

محل امتحان ساختمان ۵ می باشد.

قابل توجه دانشجویان خانم هوشنگی فر

خانم هوشنگی فر جهت رسیدگی به اعتراضات روز یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵-۱۴ در اتاق اساتید ساختمان ۲ حضور دارند.

قابل توجه دانشجویان درس معماری کامپیوتر خانم عموزادی

خانم عموزادی جهت رسیدگی به اعتراضات درس معماری کامپیوترروز دوشنبه مورخ۹۵/۱۰/۲۷ساعت۱۳-۱۲:۳۰در دفتر گروه حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

آخرین مهلت ارائه پروژه پایانی و کارآموزی با خانم وفا روز چهارشنبه مورخ۹۵/۱۰/۲۹ساعت۱۲-۹در دفتر اساتید ساختمان شماره(۱) می باشد.تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد و حضور دانشجویان الزامی می باشد.

قابل توجه دانشجویان خانم شیوا فاتحی

خانم شیوا فاتحی جهت پاسخگویی به اعتراضات روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان درس ریزپردازنده آقای توسلی

آقای توسلی جهت رسیدگی به اعتراضات درس ریزپردازنده روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۸ صبح در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان درس مبانی مهندسی نرم افزار خانم بابلیان

خانم بابلیان جهت رسیدگی به اعتراضات درس مبانی مهندسی نرم افزار روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم قانع

خانم قانع جهت رسیدگی به اعتراضات روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

گروه های خبری
اوقات شرعی