وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘اخبار آموزشی’

دومین کارگاه آموزشی پنجره ای رو به روابط بهتر

قابل توجه دانشجویان گروه برق

دانشجویان گروه برق که هنوز اقدامی برای کار اموزی نکرده اند نهایتا تا اخر ساعت کاری امروز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۷ میتوانند به گروه مراجعه کنند.

قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی یکشنبه ها ۱۷-۱۵:۳۰ و دوشنبه ها ۱۷-۱۵:۳۰

کلاس تربیت بدنی یکشنبه ها ۱۷-۱۵:۳۰ و دوشنبه ها ۱۷-۱۵:۳۰ گروه اساتید بدلیل به حد نصاب نرسیدن حذف کلاس گردید.

قابل توجه دانشجویان درس مقدمات طراحی معماری۲ با خانم ناظم

کلاس مقدمات طراحی معماری۲ با خانم ناظم روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۷ ساعت ۹ تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی یکشنبه ها

کلاس تربیت بدنی یکشنبه ها ۱۷-۱۵:۳۰ و دوشنبه ها ۱۷_۱۵:۳۰ بدلیل به حد نصاب نرسیدن حذف کلاس گردید.

قابل توجه دانشجویان درس ماشین ۲ با خانم گلی باغ

کلاس ماشین ۲ خانم گلی باغ پنجشنبه تاریخ ۹۶/۱۲/۵ برگزار نمیشود.

دانشجویان پروژه و کارآموزی ایشان روز پنجشنبه به دفتر گروه قبل از ساعت ۱۱ مراجعه و روز شنبه ساعت ۳:۳۰ الی ۴ دفتر اساتید ساختمان ۲ جهت هماهنگی با استاد مراجعه کنند.

قابل توجه دانشجویان درس انقلاب اسلامی با خانم بیدرام

کلاس درس انقلاب اسلامی با خانم بیدرام روز چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان پروژه و کار آموزی گروه برق

لطفا حتما از استاد درس مربوط تقاضا کنید که ساعات و مکان حضور خود در طول ترم و همچنین آخرین روز دفاع را برای شما نوشته و آخرین روز تحویل و دفاع را مشخص کنند. بدیهی است که در صورت عدم سوال گروه نیز پاسخگو نمیباشد و ممکن است در آخر ترم با مشکل برخورد کنید .
دانشجویان کارشناسی که درس پروژه را گرفته اند دقت کنند که حتما استاد داور هم تعیین شده باشد و با ایشان نیز هماهنگ کنند و اگر مشخص نشده به گروه مراجعه کنند.
آخرین روز تحویل پروژه و کارآموزی به دفتر گروه ۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۱۱ میباشد.

قابل توجه کلیه دانشجویان درس آزمایشگاه ریز پردازنده با خانم مغروری

کلاس آزمایشگاه ریز پردازنده با خانم مغروری به روز های چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۰ تغییر یافت.

قابل توجه کلیه دانشجویان درس آز فیزیک یک و دو

قابل توجه کلیه دانشجویان درس آز فیزیک یک و دو این دو گروه در روزهای دوشنبه به ترتیب از فیزیک ۱ ساعت ۱۸-۲۰ و کلاس از فیزیک ۲ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار میشود.

قابل توجه دانشجویان درس انقلاب اسلامی با خانم بیدرام

کلاس درس انقلاب اسلامی با خانم بیدرام روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ ساعت ۱۴-۱۲ تشکیل نمیگردد. کلاس جبرانی این گروه متعاقبا اعلام میگردد.

قابل توجه دانشجویان درس مباحث نو در فناوری اطلاعات (گروه کامپیوتر)

دانشجویان کلاس درس مباحث نو در فناوری اطلاعات (گروه کامپیوتر) روز سه شنبه مورخ۹۵/۱۲/۰۳ راس ساعت۱۴ به دفتر گروه مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

فایل تحویل پروپوزال طرح نهایی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ گروه معماری

فایل اسامی اساتید طرح نهایی نیمسال دوم ۹۶-۹۵  گروه معماری

راهنمای مختصر برای کلاس های آنلاین در سامانه مجازی

فایل راهنمای مختصر برای کلاس های آنلاین در سامانه مجازی

قابل توجه دانشجویان درس عکاسی و ماکت سازی (هر ۴ گروه) با خانم کریمی

کلاس عکاسی و ماکت سازی (هر ۴ گروه) با خانم کریمی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان درس پروژه و کارآموزی با آقای عاطفیان

آقای عاطفیان روز چهارشنبه ساعت ۱۱ جهت رسیدگی به درس پروژه و کارآموزی در اتاق اساتید ساختمان ۲ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان درس پروژه و کارآموزی با خانم قانع

زمان مراجعه برای تعیین موضوع پروژه و تأیید کارآموزی با خانم قانع روز دوشنبه  ۹۵/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰-۸ در ساختمان شماره یک اتاق اموزش مجازی می باشد.

قابل توجه دانشجویان گروه برق

درس فیزیک پیش به دلیل جمعیت زیاد به دو گروه تقسیم شده است با توجه به اینکه استاد هر دو گروه یک نفر میباشد لطفا برای هماهنگی و حضور در کلاس با ایشان هماهنگ نمایید.
درس آز فیزیک ۱ و آز فیزیک ۲ ارایه شده است دانشجویانی که این درس ها را گرفته اند حتما به برنامه هفتگی خود مراجعه کنند. و برای هماهنگی ساعت کلاس اطلاعیه ها را پیگیری کنند.

قابل توجه دانشجویان آقای گرشاسبی

کلاس طراحی معماری ۳ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۱ و سازه های نو روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲ با آقای گرشاسبی تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان دروس مجازی فیزیک ۲ ، ریاضی عمومی ۱و فیزیک ۱

دروس مجازی فیزیک ۲ ، ریاضی عمومی ۱و فیزیک ۱ بدلیل به حد نصاب نرسیدن حذف کلاس میشوند.

گروه های خبری
اوقات شرعی