وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘اخبار آموزشی’

قابل توجه دانشجویان دروس کارآموزی و پروژه با خانم قربانی

خانم قربانی جهت رسیدگی به دروس کارآموزی و پروژه روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱ در اتاق اساتید ساختمان ۲  حضورخواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان دروس کارآموزی و پروژه با خانم دکتر بیاتی

خانم دکتر بیاتی جهت رسیدگی به دروس کارآموزی و پروژه روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶ در اتاق اساتید ساختمان ۲ یا سالن امتحانات ساختمان ۴ حضورخواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان درس مبانی دیجیتال با آقای امینی

کلاس جبرانی درس مبانی دیجیتال با آقای امینی روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰ کلاس ۳۱۱ برگزار میشود.

قابل توجه دانشجویان دروس کارآموزی و پروژه با آقای دکتر زمانی فر

آقای دکتر زمانی فر جهت رسیدگی به دروس کارآموزی و پروژه روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۱۵ در اتاق اساتید ساختمان ۲  حضورخواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم ترکی

خانم ترکی جهت رسیدگی به دروس کارآموزی و پروژه روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲-۰۸ در اتاق اساتید ساختمان ۲  حضورخواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

خانم وفا روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۳/۱۰ساعت ۱۱-۹ در دفتر اساتید ساختمان(۶) حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان درس ماشین با آقای نعمت بخش

کلاس جبرانی درس ماشین با آقای نعمت بخش روز دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸ ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار میشود.

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی و پروژه با آقای کشاورز

آقای کشاورز جهت رسیدگی به دروس کارآموزی و پروژه روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰ در اتاق اساتید ساختمان ۲  حضورخواهند داشت.

حضور دانشجویان الزامی است.

قابل توجه دانشجویان گروه برق برای دروس کارآموزی و پروژه

دانشجویان گروه برق حتما برای دروس کارآموزی و پروژه تا تاریخ ۹۶/۰۳/۱۱ به استاد راهنما مراجعه کنید و زمان تحویل پروژه را با ایشان هماهنگ کنید. در صورت عدم هماهنگی نمره شما از ۱۸ لحاظ خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان کارگاه سیستم عامل(۲) آقای کفایی

امتحان پایان ترم دانشجویان درس کارگاه سیستم عامل(۲) گروه دوشنبه ها ساعت۱۶-۱۴ آقای کفایی روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۳/۰۸ساعت۱۰:۳۰در کارگاه کامپیوتر(۱) برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان خانم ناظمی

کلیه کلاسهای خانم ناظمی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک پیش با خانم گندم زاده

کلاس اضافه و رفع اشکال درس فیزیک پیش با خانم گندم زاده روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱-۹ در کلاس ۱۱۲ تشکیل میگردد.

قابل توجه دانشجویان کارآموزی گروه معماری

قابل توجه دانشجویان طرح نهایی گروه معماری

قابل توجه دانشجویان درس نقشه برداری کاردانی با آقای حسینی

امتحان میان ترم درس نقشه برداری کاردانی با آقای حسینی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶-۱۲ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس متره با اقای حسینی

کلاس درس متره با اقای حسینی (هر دو گروه) روز چهارشنیه مورخ ۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۱۳-۱۰ تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس نقشه برداری کارشناسی پیوسته با خانم فلسفین

کلاس درس نقشه برداری کارشناسی پیوسته با خانم فلسفین روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در کلاس ۱۰۲ تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس ایستایی کارشناسی پیوسته با آقای حسینی

کلاس درس ایستایی کارشناسی پیوسته با آقای حسینی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ در کلاس ۱۱۲ تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

فایل نمرات میان ترم درس شبیه سازی با خانم وفا

فایل نمرات میان ترم دروس مدیریت پروژه و ذخیره با خانم وفا

قابل توجه دانشجویان خانم بی تقصیر

کلاس جبرانی درس سنسور با خانم بی تقصیر  ازتاریخ پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۱ به  روز شنبه ۹۶/۰۳/۰۶ ساعت ۱۰ در ساختمان ۶ انتقال یافت.
امتحان کتبی آزسیستم کنترل خطی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶ ساعت ۱۲ در ساختمان ۶ برگزار می گردد.

گروه های خبری
اوقات شرعی